Odstúpenie od zmluvy

Úvod Informácie Odstúpenie od zmluvy

Formulár na odstúpenie od zmluvy

 

Odstúpenie od zmluvy v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Meno, priezvisko, titul: ......................................................................................

Adresa: ......................................................................................

Telefónne číslo: ......................................................................................

Mail: ......................................................................................

Číslo účtu v tvare IBAN, kam žiadam vrátiť peniaze:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(ďalej len „spotrebiteľ“) Týmto odstupujem v súlade s § 8 a nasl. zákona č. 102/2014 Z .z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov od kúpnej zmluvy uzatvorenej s podnikateľom YVEX TRADE s.r.o., so sídlom Trenčianska 17, 821 09 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 50973941, DIČ: 2120566558, IČ DPH: SK2120566558, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 121467/B, tel. č. +421 915 133 244, e-mail: info@outfit4you.sk (ďalej len "Predávajúci"), ktorá vznikla na základe mojej objednávky zo dňa:........................................., a potvrdenia uzatvorenia zmluvy zo dňa: ....................................... . Týmto vraciam tovar (presný názov a kód tovaru podľa faktúry): ............................................................ .................................................................................................................................................................., ktorý mi bol dodaný dňa: ......................................., číslo faktúry: .......................................................... Tovar som vrátil osobne / doručením prevádzkovateľovi na adresu: (nehodiace sa preškrtnite) Butik outfit4you, Trenčianska 56/B, 821 09 Bratislava

Predávajúci je podľa § 10 ods. 4 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov oprávnený požadovať od spotrebiteľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Predávajúci je podľa § 9 ods. 2 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov povinný vrátiť spotrebiteľovi platby rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľovi pri svojej platbe. Spotrebiteľ svojim podpisom potvrdzuje správnosť údajov.

 

V ..................................................., dňa .................................... ............................................

                                                                                                                              podpis spotrebiteľa

 

Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy Právo na odstúpenie od zmluvy


Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Pokiaľ však je predmetom tejto zmluvy zhotovenie veci na zákazku, od tejto zmluvy v súlade s § 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 102/2014 Z. z. odstúpiť nemôžete. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom na adresu info@outfit4you.sk ) na adrese: YVEX TRADE s.r.o., prevádzka butiku outfit4you,  Trenčianska 56/B, 821 09 Bratislava. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je zverejnený na stránke internetového obchodu www.outfit4you.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Spotrebiteľ znáša náklady na vrátenie tovaru podľa § 10 ods. 3 zákona č. 102/2014 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a čl. IX ods. 12 obchodných podmienok predávajúceho zverejnených na stránkach internetového obchodu s výnimkou, že vrátenie sa uskutočnilo spôsobom spätnej prepravy vyžiadanej u predávajúceho.

 

Dôsledky odstúpenia od zmluvy

 

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu. Na spotrebované služby ako napríklad dobierka sa nevzťahuje nárok na vrátenie. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Novinky a akcie e-mailom
Chcete od nás dostávať novinky priamo na váš e-mail?
Táto stránka je chránená službou reCAPTCHA. Zistiť viac.
Informácie získané prostredníctvom Google reCAPTCHA podliehajú Pravidlám ochrany osobných údajov a Zmluvným podmienkam spoločnosti Google a používajú sa všeobecné bezpečnostné účely (nepoužívajú sa na prispôsobenú reklamu spoločnosti Google).
Copyright 2015 - 2024 © outfit4you.sk
Informácie Kontaktné údaje

Informácie

Kontaktné údaje

 

YVEX TRADE s.r.o.

Trenčianska 17

821 09  Bratislava

IČO 50 973 941

info@outfit4you.sk

Copyright 2015 - 2024 © outfit4you.sk